Działalność gminnych przedszkoli od września

Działalność  gminnych przedszkoli od września.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca 2020 przedszkola będą działały według określonych wytycznych.

Miesiąc wrzesień  ze względu na powrót dzieci po wakacjach i ich obecność w wielu miejscach w Polsce i za granicą chcielibyśmy potraktować jako miesiąc podwyższonego ryzyka.

Chcielibyśmy zapewnić dzieciom i pracownikom  możliwie maksymalne  warunki bezpieczeństwa.  dlatego przedszkola będą działały w  podwyższonym reżimie sanitarnym.

  • Prosimy również rodziców nie pracujących aby  w miesiącu wrześniu  nie przyprowadzali dzieci do przedszkola. Prośba ta jest podyktowana warunkami , które musi spełnić przedszkole a mówią one o metrach koniecznych  do zapewnienia na jedno dziecko,  w związku z tym liczebność grup przedszkolnych powinna być mniejsza.  Dajmy szansę rodzicom pracującym.
  • Prosimy również rodziców o wypełnienie oświadczenia  dostępnego  w przedszkolach celem zaplanowania organizacji pracy przedszkola i posiłków dla dzieci. Oświadczenia prosimy składać do dnia 27.08. 
  • Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędą się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
  • Wciąż obowiązuję zakaz wchodzenia osób trzecich do budynków przedszkolnych w tym rodziców. Odstępstwem będzie pierwszy tydzień w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą mogli towarzyszyć dziecku do momentu wejścia dziecka na salę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Konieczność poddania się mierzeniu temperatury u rodzica, dezynfekcji rak oraz założenie maseczki.
  • Wszystkie gminne przedszkola będą otwarte w godzinach 7.00- 17.00
  • Dzieciom będzie mierzona temperatura przy wejściu, dyrektor placówki może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji podwyższonej temperatury
  • W miesiącu wrześniu nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza placówki, nie będą też zapraszani do przedszkola goście i nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich.
  • Dzieci nie mogą przynosić zabawek do przedszkola.

 

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i  ścisłą współpracę.  Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje  możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci jak i pracowników przedszkoli.