Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii

Celem głównym jest: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii, wartości, piękna i zdrowia. Rozwijanie współpracy między nauczycielami z przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski Nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem naszego życia. Świat ciągle się zmienia. Pędem gna do przodu, rozwija się. Rozwój technologiczny miał pomóc nam […]

Czytaj więcej

Kraina Zmysłów- „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala”

Głównym celem wdrożenia Krainy Zmysłów „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala” jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy; niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji ale również pozostałych zmysłów t.j wzrok, słuch, smak i węch.   Program […]

Czytaj więcej

METODA DOBREGO STARTU WG. M. BOGDANOWICZ

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich […]

Czytaj więcej

Glottodydaktyka – Nauka czytania i pisania

Metoda nauki czytania i pisania B. Rocławskiego zwana jest METODĄ GLOTTODYDAKTYCZNĄ : syntetyczno – analityczną. Glottodydaktyka znaczy nauczanie i uczenie sie języka. Koncepcja Rocławskiego zakłada łączenie techniki płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, ponieważ zdaniem autora nie należy odrywać czytania od pisania i uczyć czytania bez pisania. Ta metoda […]

Czytaj więcej

Aktywne Słuchanie Muzyki wg. Batii Strauss

Istotą tej metody jest chęć przybliżania dzieciom muzyki klasycznej. Poprzez ,,aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego np. formę pieśni,ronda, poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części. ,,Aktywne słuchanie”polega na wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych siedząc lub prostych ruchów tanecznych proponowanych przez nauczyciela.W przypadku dzieci młodszych są […]

Czytaj więcej

“Dziecięca Matematyka” wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych: Orientacja przestrzenna. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. Klasyfikacja Pomaganie dzieciom uświadomienia […]

Czytaj więcej