Rekrutacja elektroniczna

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/25 przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej pod adresem: https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/ Więcej informacji: http://www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym (2023/2024) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola składają w terminie od 5 lutego do 16 lutego pisemną DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego […]

Czytaj więcej

Terminy i zasady

Zarządzenie Nr CUW.020.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25.01.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok […]

Czytaj więcej

Uchwały rady miejskiej

Uchwała Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Uchwała Nr 1245/XLI/2017 Rady Miejskiej w […]

Czytaj więcej