Poznaj naszą kadrę

Kadra

Twoje dziecko jest z nami bezpieczne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu to zespół pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, specjalistów i instruktorów, którzy dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Codziennie dbają o rozwój społeczny, emocjonalny i  intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

 Nasi nauczyciele posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w przedszkolu, duże doświadczenie i stale się dokształcają.

 Magdalena Zakrzewska

Dyrektor przedszkola

Nauczyciel mianowany, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP- Edukacja wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna oraz psychologia szkolna, glottodydaktyk.

Nasza kadra

Nauczyciele:

Karolina Zaniuk

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie -edukacja wczesnoszkolna i nauczanie początkowe

Iwona Badowska

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie -Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna 

Anna Woźniak

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka WSP TWP- w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana oraz Wyższa Szkoła Menedżerska w zakresie oligofrenopedagogika- rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczna 

Małgorzata Piotrowska

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Wioleta Pawlak

Nauczyciel mianowany, Terapeuta Integracji Sensorycznej absolwentka wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Ewa Mańkowska

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego- pedagogika przedszkolna

Magdalena Górniakowska

 psycholog

Dorota Matysek

Nauczyciel dyplomowany, logopeda, specjalista rewalidator, absolwentka Moskiewskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu- Logopedia, Neurologopedia oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Pedagogika Specjalna

Ewa Staśkowska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie- fizjoterapia oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Bogdan Trochim

Religia- nauczyciel dyplomowany, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, teologia

Pracownicy obsługi i administracji:

Danuta Maciejewska

Pomoc nauczyciela

Anna Ipniarska

Pracownik obsługi

Ewelina Nowak

Pomoc nauczyciela

Anna Bednarek

Pracownik obsługi

Patrycja Rudzińska

Pracownik obsługi

Katarzyna Sapieja

Pracownik kuchni

Agnieszka Kłosiewicz

Pracownik kuchni

Aldona Sygocka

Intendent

Ewelina Nowak

Sekretarka

Leszek Gorzkowski

Konserwator

POZWÓL DZIECKU ROZWIJAĆ SIE Z NAMI