Celem głównym jest:

  • Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii, wartości, piękna i zdrowia.

  • Rozwijanie współpracy między nauczycielami z przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski

Nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem naszego życia. Świat ciągle się zmienia. Pędem gna do przodu, rozwija się. Rozwój technologiczny miał pomóc nam w codziennym życiu. Często niestety tak nie jest. Dzieci z każdej strony bombardowane są tabletami, bajkami, telefonami czy grami na konsolę. Mimo wszystko, nie możemy całkowicie zrezygnować z korzystania i wprowadzania dzieci w świat technologii. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych może być jedną z dróg
w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.
Projekt “Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii” jest kontynuacją projektu, który powstał w 2020 roku, po to, by kształtować wśród dzieci postawy prozdrowotne, dbać o wspólne spędzanie czasu z rodziną, uwrażliwiać na piękno
otaczającego świata oraz od najmłodszych lat dbać o bezpieczeństwo i odpowiedzialność wśród najmłodszych. Wszystko to przy użyciu nowoczesnych technologii. Projekt bardzo dobrze wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023

 

Uczymy Dzieci Programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.