Zarządzenie Nr CUW.020.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25.01.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2024/2025