Głównym celem wdrożenia Krainy Zmysłów „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala” jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy; niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji ale również pozostałych zmysłów t.j wzrok, słuch, smak i węch.  

Program pozwoli/ wpłynie również na:

 • uzmysłowieniu dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze,
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji,
 • rozwój psychomotoryczny i ogólną sprawność dzieci,
 • rozwój kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,
 • poprawę koncentracji uwagi, koordynacjo wzrokowo- ruchowej,
 • lepszą świadomość swojego ciała oraz rozwijać będzie umiejętność zarządzania nim w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności planowania motorycznego oraz poprawę reakcji równoważnych
 • zmniejszenie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – PRZYSZŁOŚCIĄ DZIECI

Jedną z metod wykorzystywanych w terapii i stymulacji dzieci jest integracja sensoryczna.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych małych podopiecznych i ich rodziców postanowiliśmy stworzyć w naszym przedszkolu profesjonalny gabinet do prowadzenia terapii integracji sensorycznej oraz ogród sensoryczny , który będzie pełnił funkcje przede wszystkim terapeutyczne, socjalizujące oraz edukacyjne.
Terapia Integracji Sensorycznej jest to system ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, który ma prowokować i wyzwalać odpowiednie reakcje sensoryczne. Zajęcia mają postać „naukowej zabawy” z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i są dla dzieci prawdziwą przyjemnością! Celem zajęć jest nie tylko zabawa ale poprawna integracja pracy zmysłów (dotyku, słuchu, wzroku ,węchu, smaku, zmysłu równowagi) aby mogły być użyte w konkretnym działaniu zakończonym sukcesem. W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, trampoliny, drabinki) dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Efekty terapii są widoczne bardzo szybko. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Pokonuje swoje trudności z jakimi się zmaga. Tego typu terapia jest szczególnie ważna w okresie wczesnego wspomagania, służy głównie wyrównywaniu szans rozwoju dzieci. Urządzenia gabinetu są również przydatne w minimalizowaniu mikrodeficytów rozwojowych dzieci zdrowych.

Dzięki realizacji naszego programu damy naszym dzieciom szansę na lepszy rozwój, bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji, a w konsekwencji zapewnimy im lepszą przyszłość.

Programy edukacyjno- profilaktyczne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023
PODRÓŻE PO EUROPIE

Założenia projektu:

 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć odkrywania innych kultur poprzez obserwacje , zdjęcia, albumy, płyty CD, prezentacje multimedialne.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń

Głównymi celami projektu są:

 • Rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o narodową tożsamość.
 • Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.
 • Sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
 • Propagowanie wśród dzieci i nauczycieli idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy
 • Poznanie krajów członkowskich Unii Europejskiej (wybranych)
 • Uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce.
 • Rozwijanie współpracy z rodzicami