Opłaty

Opłaty za przedszkole

8.00 – 13.00

W tych godzinach odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dzieckiem

Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1,00zł. tj. w godzinach 7.00 – 8:00 i 13:00 – 17:30. Opłata za pobyt pobierana jest z dołu (z wyłączeniem godzin 8:00-13:00)

Stawka dzienna za żywienie wynosi 10,00 zł. Opłata za żywienie pobierana jest z góry za cały miesiąc z odpisami za poprzedni. W przypadku nieobecności dziecka stawka jest odliczana za każdy dzień, po zgłoszeniu nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu najpóźniej do godz. 9:00.

W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do godz. 9:00.

Informację prosimy zgłaszać osobiście  lub telefnicznie pod numerem: 22 756 22 97

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka od 01.02.2019 r. prosimy dokonywać się na rachunek bankowy do 15 dnia każdego miesiąca:

PEKAO S.A
Nr konta 32 1240 6351 1111 0010 8769 4322

WAŻNE!!!

Płatności za wyżywienie i pobyt dokonujemy w dwóch oddzielnych przelewach.
Jeden przelew za wyżywienie, drugi przelew za pobyt dziecka w przedszkolu.
W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko dziecka, rodzaj wnoszonej opłaty.
Pierwszy przelew, np. Jaś Nowak – pobyt 50 zł.
Drugi przelew, np. Jaś Nowak – wyżywienie 160 zł.
Informację o wysokości opłat za wyżywienie i pobyt otrzymacie Państwo od intendenta do 5 dnia każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

Od dnia 1. stycznia 2017 r. nie jest pobierana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową tylko i wyłącznie dla dzieci sześcioletnich.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

Pozwól dziecku rozwijać sie z nami

Adres

ul. M. Przesmyckiego 100/101

Telefon

+48 22 756 22 97

Email

przedszkole9.piaseczno@gmail.com

WCAG 2.1