Metoda nauki czytania i pisania B. Rocławskiego zwana jest METODĄ GLOTTODYDAKTYCZNĄ : syntetyczno – analityczną. Glottodydaktyka znaczy nauczanie i uczenie sie języka. Koncepcja Rocławskiego zakłada łączenie techniki płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, ponieważ zdaniem autora nie należy odrywać czytania od pisania i uczyć czytania bez pisania.

Ta metoda zakłada również bierne poznawanie liter już od trzylatków. Dzieci opatrują się z 44 literami alfabetu. Tutaj w alfabecie Nauczyciel umieszcza wszystkie zmiękczenia oraz dwuznaki. Rocławski zaprojektował również specjalne klocki zwane LOGO, które na swoich ściankach mają wzór litery – drukowany mały i wielki oraz pisany mały i wielki.

Autor opracował nawet specjalny program do pracy swoją metodą. Wyróżnił w nim założenia programowe dla poszczególnych grup wiekowych. Uważa bowiem, że naukę czytania i pisania powinny poprzedzać następujące działania ze strony Nauczyciela:

Rozpoznanie w czasie pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu:

 • jego sprawności komunikowania się,
 • stanu percepcji wzrokowej,
 • stanu pamiętania słuchem i wzrokiem jednostek językowych,
 • stanu syntezy, a na końcu analizy słuchowej i wzrokowej,
 • stanu sprawności manualnej,
 • stanu rozwoju społeczno – emocjonalnego,
 • stanu rozbudzenia poznawczego,
 • stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • Doskonalenie komunikowanie się,
 • Ćwiczenie sprawności spostrzegania słuchowego,
 • Wprowadzanie klocków LOGO do zabawy,
 • Bierne poznawanie liter na zasadzie zabawy,
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej (kształt graficzny liter jako znaków graficznych, symboli),
 • Uczenie właściwego posługiwania się przyborami do pisania i rysowania,
 • Uczenie wskazywania lewej i prawej strony ciała oraz pokazywania lewej i prawej ręki.
 • Powyższe założenia dotyczą dzieci trzyletnich i wszystkich pozostałych, które pierwszy raz przyszły do przedszkola.

Z wiekiem dziecka autor założenia – wymogi poszerza. Metoda Rocławskiego w grupie dzieci sześcioletnich zakłada, m. in. :

 • Ćwiczenia szybkiego rozpoznawania liter i sylab,
 • Ćwiczenia czytania techniką ślizgania się, gdzie zabronione jest głoskowanie,
 • Wdrażanie do globalnego czytania (całościowego),
 • Uczenie czytania cichego i czytania ze zrozumieniem,
 • Zachęcanie do czytania książek i czasopism dziecięcych.

Czytanie rozpoczyna się wówczas, gdy dziecko radzi sobie z syntezą głoskową znając przy tym wszystkie litery.