Przedszkole nr 9 w Piasecznie
ul. M. Przesmyckiego 100/101
05-500 Piaseczno

Email:

Telefon:: +48 22 756 22 97

Skrytka_ESP:  /P9Piaseczno/SkrytkaESP

NIP 123-08-99-186,  REGON 013006283

KOD PKD 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego