Opłaty

Opłaty za przedszkole

Zasady odpłatności  za pobyt dziecka  w przedszkolu określone są uchwałą Rady Miejskiej z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w wymiarze 5 godzin dziennie.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Ww. opłata jest pobierana do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zasady odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu określone są zarządzeniem dyrektora. Stawka żywieniowa wynosi 13 zł za 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).

Opłata za żywienie pobierana jest z góry za cały miesiąc z odpisami za poprzedni. W przypadku nieobecności dziecka stawka jest odliczana za każdy dzień, po odwołaniu posiłku w aplikacji “Zamów Posiłek” w danym dniu najpóźniej do godz. 9:00.

W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do godz. 9:00.

Informację prosimy zgłaszać osobiście  lub telefonicznie pod numerem: 22 756 22 97

Odwołać posiłek można w aplikacji najpóźniej w dniu wydawania posiłku do godziny 9:00.

Posiłki w aplikacji “Zamów Posiłek” zamawia Intendent, na cały miesiąc z góry. 

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka prosimy dokonywać się na rachunek bankowy do 15 dnia każdego miesiąca:

PEKAO S.A
Nr konta 32 1240 6351 1111 0010 8769 4322

WAŻNE!!!

Płatności za wyżywienie i pobyt dokonujemy w dwóch oddzielnych przelewach.
Jeden przelew za wyżywienie, drugi przelew za pobyt dziecka w przedszkolu.

W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko dziecka, rodzaj wnoszonej opłaty.
Pierwszy przelew, np. Jaś Nowak – pobyt 50 zł.

Drugi przelew, np. Jaś Nowak – wyżywienie 160 zł.
Informację o wysokości opłat za wyżywienie i pobyt otrzymacie Państwo od intendenta do 5 dnia każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.