Plan dnia

Plan dnia

00 –   9 00

Przychodzenie dzieci do przedszkola, praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe, zabawy indywidualne i zespołowe, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe i organizacyjne, przygotowanie do śniadania.

00 –   9 20

Śniadanie

20 –   9 30

Czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności dzieci, przygotowanie do zajęć                              

30 – 10 30

Zajęcia organizowane z całą grupą lub w zespołach zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

10 30 – 10 40

10 40 – 12 05

Drugie śniadanie.

Zabawa w ogrodzie zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy i gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, gospodarcze, zabawa swobodna.

12 05 – 12 15

Przygotowanie do obiadu

12 15 – 12 45

Obiad

1245 – 14 10

Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki. Zajęcia dodatkowe, pobyt w ogrodzie, dowolne zabawy dzieci, przygotowanie do podwieczorku.

14 10 – 14 30

Podwieczorek

14 30 – 17 30

Rozchodzenie się dzieci, praca w małych zespołach, praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe, zabawy dowolne w ogrodzie lub w sali.

3

Pozwól dziecku rozwijać sie z nami

Adres

ul. M. Przesmyckiego 100/101

Telefon

+48 22 756 22 97

Email

przedszkole9.piaseczno@gmail.com

WCAG 2.1