Plan dnia

00 –   9 00 Przychodzenie dzieci do przedszkola, praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe, zabawy indywidualne i zespołowe, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe i organizacyjne, przygotowanie do śniadania.
00 –   9 20 Śniadanie
20 –   9 30 Czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności dzieci, przygotowanie do zajęć
30 – 10 30 Zajęcia organizowane z całą grupą lub w zespołach zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
10 30 – 10 40

10 40 – 12 05

Drugie śniadanie.

Zabawa w ogrodzie zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy i gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, gospodarcze, zabawa swobodna.

12 05 – 12 15 Przygotowanie do obiadu
12 15 – 12 45 Obiad
1245 – 14 10 Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki. Zajęcia dodatkowe, pobyt w ogrodzie, dowolne zabawy dzieci, przygotowanie do podwieczorku.
14 10 – 14 30 Podwieczorek
14 30 – 17 30 Rozchodzenie się dzieci, praca w małych zespołach, praca uzupełniająca i utrwalająca treści programowe, zabawy dowolne w ogrodzie lub w sali.