REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/25

przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej pod adresem:

https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/

Więcej informacji: http://www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola
w bieżącym roku szkolnym (2023/2024)

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola składają w terminie od 5 lutego do 16 lutego pisemną DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Kliknij na okładkę aby zobaczyć plik lub  przycisk “Pobierz” by go zapisać.

Deklaracja o kontynuacji.

Deklaracja o kontynuacji

Oświadczenie woli przy zapisie dziecka do przedszkola.

Oświadczenie woli przy zapisie dziecka do przedszkola